Proste i funkcjonalne elementy ochronne

Na terenie osiedli, magazynów bądź garaży niezbędne jest zastosowanie odbojnic liniowych, które wyznaczą właściwy ciąg komunikacyjny oraz zabezpieczą ściany przed przypadkowym uszkodzeniem. Odbojnice tego typu powinny wyróżniać się na tle powierzchni, dlatego najczęściej występują w kolorze żółtym z czarnymi pasami. Z uwagi na różne możliwości zastosowania, odbojnice wykonane są w odmiennych wariantach montażu.

Odbojnice tworzą zabezpieczenie ścian

odbojnice linioweLista obiektów, w których można stosować przemysłowe odbojnice liniowe jest bardzo długa. Odbojnice liniowe to proste i funkcjonalne elementy ochronne w ostrzegawczej kolorystyce stosowane głównie w przestrzeni przemysłowej lub w jej bezpośrednim otoczeniu, na przykład do wyznaczania specjalnych ciągów komunikacyjnych, do zabezpieczania maszyn, regałów, ścian, a także innych elementów infrastruktury produkcyjnej, magazynowej lub logistycznej. Odbojnice liniowe można stosować także, jako zabezpieczenie przed wyjechaniem pojazdu, na przykład wózka widłowego poza określoną strefę. Odbojnice liniowe, wykonane z wysokojakościowej stali charakteryzują się dużą wytrzymałością na uderzenia. Bardzo często wykorzystywane są na zewnątrz budynków, dlatego materiał, z którego są wykonane musi być odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Odbojnica osadzona jest na dwóch nogach. Każda z nich posiada podstawę przystosowaną do montażu.

Podsumowując, odbojnice liniowe to powszechnie stosowane zabezpieczenie ścian, regałów magazynowych, maszyn i urządzeń przemysłowych, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych przeznaczonych do transportu kołowego w obiektach produkcyjnych, przemysłowych lub innych wielkopowierzchniowych. Zastosowanie odbojnic pozwala wyznaczyć tor jazdy, po którym mogą poruszać się pojazdy.