Sprawna utylizacja odpadów przemysłowych

Jako zakład przemysłowy, produkujący specyfiki chemiczne na dużą skalę, produkowaliśmy bardzo dużo odpadów. Podczas gry niektóre chemikalia mogły być używane wielokrotnie, inne tworzyły ogromne ilości odpadów chemicznych, które musiały zostać odpowiednio posegregowane i przeznaczone do utylizacji.

Bezpieczna utylizacja odpadu chemicznego

utylizacja odpadów niebezpiecznychJednak mimo ilości odpadu, nie mogliśmy sami go utylizować z powodu ograniczeń prawnych, jakie nałożone zostały na takie chemikalia. Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych wykonywana była więc przez profesjonalną firmę, zajmującą się recyklingiem lub neutralizacją takowych odpadów. Oczywiście, odpowiednie oznakowanie pomagało w sprawnej utylizacji, gdyż wiele materiałów nadawało się do ponownego użycia w innych procesach produkcyjnych, i mogły być bezpiecznie odtransportowane do zakładów które takowych specyfików potrzebowały. Bardziej szkodliwe i toksyczne substancje musiały być składowane osobno, w miejscach w których nie stwarzały zagrożenia dla środowiska i pracowników, do czasu gdy zostały zabrane do utylizacji, zazwyczaj poprzez neutralizację takowych specyfików substancjami które całkowicie niwelowały wszystkie szkodliwe cechy substancji. Odpady które nie mogły być w ten sposób zneutralizowane, musiały być przechowywane w wyznaczonym miejscu, do czasu ponownego ich wykorzystania.

Firma utylizacyjna używała do transportu specjalnych cystern ze wzmocnionymi zbiornikami, bo zwykle chemikaliów przeznaczonych do utylizacji było bardzo dużo, a częściowy wywóz nie wchodził w grę głównie ze względów bezpieczeństwa. Dzięki sprawnej i szybkiej utylizacji szkodliwych chemikaliów mogliśmy nie tylko usprawnić pracę zakładu, ale również zapobiec wypadkom, które mogły mieć miejsce podczas obchodzenia się z takowymi substancjami.