Zawory w instalacjach wodnych w domu

Instalacje wodne w naszych domach składają się głównie z rur i zaworów, które regulują przepływ wody. Cała reszta urządzeń w takiej instalacji nie jest obligatoryjna i ma charakter dodatkowy. Powinniśmy zadbać o podstawową instalacje wodną, a zwłaszcza o jej jakość, aby cieszyć się jak najdłużej sprawnym przesyłaniem wody.

Zawór kulowy w instalacjach wodnych

zawory kuloweTo czy woda przepływa, czy też nie przez daną część instalacji zależy od otwarcia lub zamknięcia zaworu wody. W instalacjach domowych najczęściej występującym typem zaworu są zawory kulowe, które zamykają się i otwierają za pomocą wajchy. Zawór kulowy jest oparty o kulę w jego wnętrzu, z wyżłobionym przez nią otworem. Jeśli kula ustawiona jest tak, że otwór znajduje się równolegle do rury, to zawór jest otwarty, natomiast w przeciwnym wypadku jest on zamknięty lub otwarty, ale nie na całą szerokość. Położenie kulki reguluje się poprzez poruszanie zewnętrzną wajchą. Zawory występują w różnych rozmiarach, w zależności od wielkości przyłącza i przekroju rurociągu. Część z nich nie ma wajchy tylko specjalne pokrętło, które działa w taki sam sposób. Zawory umieszcza się z reguły na końcach punktów przyłączeniowych, jako zabezpieczenie i odcięcie wody w razie wymiany jakiegoś elementu z tym punkcie. Zawory zyskały taką popularność głównie ze względu na swoją cenę, gdyż są najtańszym rozwiązaniem na rynku pośród wszystkich zaworów.

Jedynym mankamentem zaworów kulowych jest ich niska odporność na zamarzanie w porównaniu do innych zaworów. Przez to właśnie nie powinno się ich umieszczać na zewnątrz jeśli mają pracować podczas zimy, ani jako główne punkty odcinające wodę w budynku. W takim przypadku lepiej jest zastosować inne typy zaworów do tego przeznaczonych, na przykład zawory śrubowe.